Завод за јавно здравље Чачак

Здравствене поруке и препоруке за становништво за утврђену вредност ИКВ

Index Values Квалитет ваздуха Здравствена порука/Могући утицај на здравље Препоруке за становништво
0-50 Добар Квалитет ваздуха је задовољавајући и присутно загађење ваздуха представља мали или никакав ризик.
51-100 Умерено добар Квалитет ваздуха је прихватљив, са могућим блажим негативним утицајем на здравље људи (Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца). Не препоручује се дужи боравак на отвореном осетљивом делу популације (деца, стари, хронични болесници).
101-150 Нездрав за осетљиву популацију (деца,стари, хронични болесници) Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца могу да имају тегобе у смислу отежаног дисања, кашљања, сузења очију и појачане секреције из носа. Остали део становништва вероватно неће осетити негативан утицај ваздуха на здравље. Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да ограниче боравак на отвореном (јутарњи и вечерњи сати се не препоручују).
151-200 Нездрав Свако може почети да осећа негативни утицај ваздуха на здравље. Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца могу осетити озбиљније негативни утицај на здравље. Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају боравак напољу и продужену физичку активност. Пожељно је смањење продужене и напорне физичке активности здравог дела популације.
201-300 Веома нездрав Здравствено упозорење
Свако може осетити озбиљан утицај загађеног ваздуха на здравље (Отежано дисање, кашљање, осећај стезања, пиштања и шиштања у грудима, сузење очију, појачана секреција из носа и непријатан осећај стругања / гребања у грлу).
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају било какву активност напољу. Остали би требали да избегавају продужене и тешке напоре.Не препоручује се проветравање станова у јутарњим и вечерњим сатима.
>301 Опасан Здравствено упозорење
Свако може осетити озбиљан утицај загађеног ваздуха на здравље (Отежано дисање, кашљање, осећај стезања, пиштања и шиштања у грудима, сузење очију, појачана секреција из носа и непријатан осећај стругања / гребања у грлу).
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају било какву активност на отвореном. Остали део становништва би требало да избегава продужену и напорну физичку активност. Не препоручује се отварање прозора и проветравање затворених просторија.

Што је вредност индекса већа, то је већа и могућност негативног утицаја на здравље изложеног становништва. Свакој утврђеној вредности ИКВ је, поред описа квалитета ваздуха и одређене боје, додељена одговарајућа здравствена порука и препорука.


Здравствена порука подразумева информисање о могућем утицају на здравље људи, а здравствена препорука обухвата најадекватиније индивидуалне мере у погледу промене начина понашања са циљем унапређења и заштите здравља становништва.