Завод за јавно здравље Чачак

Квалитет ваздуха на дан 30.09.2023

Мерно место Загађивач Измерена вредност (µg/m³) Index* Квалитет ваздуха Здравствена порука (Могући утицај на здравље) Препоруке за становништво
Чачак Коста Новаковић PM10 30 51-100 Умерено добар Квалитет ваздуха је прихватљив, са могућим блажим негативним утицајем на здравље људи (Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца). Не препоручује се дужи боравак на отвореном осетљивом делу популације (деца, стари, хронични болесници).

*Index је степен прекорачења дозвољене вредности у процентима

Index je већи од 100 када је дозвољена вредност прекорачена

Аутоматска мерна станица/сатни подаци

Квалитет ваздуха на дан 30.09.2023

Град Чачак
Мерно место Коста Новаковић
Измерена вредност (µg/m³) 30
Загађивач PM10
Index* 51-100
Квалитет ваздуха Умерено добар
Здравствена порука (Могући утицај на здравље)
Квалитет ваздуха је прихватљив, са могућим блажим негативним утицајем на здравље људи (Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца).
Препоруке за становништво
Не препоручује се дужи боравак на отвореном осетљивом делу популације (деца, стари, хронични болесници).

*Index је степен прекорачења дозвољене вредности у процентима

Index je већи од 100 када је дозвољена вредност прекорачена

Аутоматска мерна станица/сатни подаци

Амбијентални ваздух

Лабараторија овлашћена за анализу ваздух амбијента :

Испитивање таложних материја :


Опрема за узорковање гасова и чађи:
higijena

Опрема за узорковање суспендованих честица PM2,5 и PM10
higijena
higijena

Месечни подаци о квалитету ваздуха за град 


ЧАЧАК

Мерно место
Коста Новаковић
Путеви

Горњи Милановац

Мерно место
Т. Матијевића бр.4
Архива
2017
2018
2019
2020