Завод за јавно здравље Чачак

Квалитет ваздуха на дан 01.12.2021

Мерно место Загађивач Измерена вредност (µg/m³) Index* Квалитет ваздуха Здравствена порука (Могући утицај на здравље) Препоруке за становништво
Чачак Коста Новаковић PM10 78 151-200 Нездрав Свако може почети да осећа негативни утицај ваздуха на здравље. Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца могу осетити озбиљније негативни утицај на здравље. Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају боравак напољу и продужену физичку активност. Пожељно је смањење продужене и напорне физичке активности здравог дела популације.

*Index је степен прекорачења дозвољене вредности у процентима

Index je већи од 100 када је дозвољена вредност прекорачена

Квалитет ваздуха на дан 01.12.2021

Град Чачак
Мерно место Коста Новаковић
Измерена вредност (µg/m³) 78
Загађивач PM10
Index* 151-200
Квалитет ваздуха Нездрав
Здравствена порука (Могући утицај на здравље)
Свако може почети да осећа негативни утицај ваздуха на здравље. Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца могу осетити озбиљније негативни утицај на здравље.
Препоруке за становништво
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају боравак напољу и продужену физичку активност. Пожељно је смањење продужене и напорне физичке активности здравог дела популације.

*Index је степен прекорачења дозвољене вредности у процентима

Index je већи од 100 када је дозвољена вредност прекорачена

Амбијентални ваздух

Лабараторија овлашћена за анализу ваздух амбијента :

Испитивање таложних материја :


Опрема за узорковање гасова и чађи:
higijena

Опрема за узорковање суспендованих честица PM2,5 и PM10
higijena
higijena

Месечни подаци о квалитету ваздуха за град 


ЧАЧАК

Мерно место
Коста Новаковић
Путеви

Горњи Милановац

Мерно место
Т. Матијевића бр.4

Аутоматска мерна станица/сатни подаци

Архива
2017
2018
2019
2020