Завод за јавно здравље Чачак

Квалитет ваздуха на дан 20.02.2024

Мерно место Загађивач Измерена вредност (µg/m³) Index* Квалитет ваздуха Здравствена порука (Могући утицај на здравље) Препоруке за становништво
Чачак Коста Новаковић PM10 57 101-150 Нездрав за осетљиву популацију (деца,стари, хронични болесници) Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца могу да имају тегобе у смислу отежаног дисања, кашљања, сузења очију и појачане секреције из носа. Остали део становништва вероватно неће осетити негативан утицај ваздуха на здравље. Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да ограниче боравак на отвореном (јутарњи и вечерњи сати се не препоручују).

*Index је степен прекорачења дозвољене вредности у процентима

Index je већи од 100 када је дозвољена вредност прекорачена

Аутоматска мерна станица/сатни подаци

Квалитет ваздуха на дан 20.02.2024

Град Чачак
Мерно место Коста Новаковић
Измерена вредност (µg/m³) 57
Загађивач PM10
Index* 101-150
Квалитет ваздуха Нездрав за осетљиву популацију (деца,стари, хронични болесници)
Здравствена порука (Могући утицај на здравље)
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца могу да имају тегобе у смислу отежаног дисања, кашљања, сузења очију и појачане секреције из носа. Остали део становништва вероватно неће осетити негативан утицај ваздуха на здравље.
Препоруке за становништво
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да ограниче боравак на отвореном (јутарњи и вечерњи сати се не препоручују).

*Index је степен прекорачења дозвољене вредности у процентима

Index je већи од 100 када је дозвољена вредност прекорачена

Аутоматска мерна станица/сатни подаци

Амбијентални ваздух

Лабараторија овлашћена за анализу ваздух амбијента :

Испитивање таложних материја :


Опрема за узорковање гасова и чађи:
higijena

Опрема за узорковање суспендованих честица PM2,5 и PM10
higijena
higijena

Месечни подаци о квалитету ваздуха за град 


ЧАЧАК

Мерно место
Коста Новаковић
Путеви

Горњи Милановац

Мерно место
Т. Матијевића бр.4
Архива
2017
2018
2019
2020