Завод за јавно здравље Чачак

Квалитет ваздуха на дан 13.01.2022

Мерно место Загађивач Измерена вредност (µg/m³) Index* Квалитет ваздуха Здравствена порука (Могући утицај на здравље) Препоруке за становништво
Чачак Коста Новаковић PM10 108 201-300 Веома нездрав Здравствено упозорење
Свако може осетити озбиљан утицај загађеног ваздуха на здравље (Отежано дисање, кашљање, осећај стезања, пиштања и шиштања у грудима, сузење очију, појачана секреција из носа и непријатан осећај стругања / гребања у грлу).
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају било какву активност напољу. Остали би требали да избегавају продужене и тешке напоре.Не препоручује се проветравање станова у јутарњим и вечерњим сатима.

*Index је степен прекорачења дозвољене вредности у процентима

Index je већи од 100 када је дозвољена вредност прекорачена

Квалитет ваздуха на дан 13.01.2022

Град Чачак
Мерно место Коста Новаковић
Измерена вредност (µg/m³) 108
Загађивач PM10
Index* 201-300
Квалитет ваздуха Веома нездрав
Здравствена порука (Могући утицај на здравље)
Здравствено упозорење
Свако може осетити озбиљан утицај загађеног ваздуха на здравље (Отежано дисање, кашљање, осећај стезања, пиштања и шиштања у грудима, сузење очију, појачана секреција из носа и непријатан осећај стругања / гребања у грлу).
Препоруке за становништво
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају било какву активност напољу. Остали би требали да избегавају продужене и тешке напоре.Не препоручује се проветравање станова у јутарњим и вечерњим сатима.

*Index је степен прекорачења дозвољене вредности у процентима

Index je већи од 100 када је дозвољена вредност прекорачена

Амбијентални ваздух

Лабараторија овлашћена за анализу ваздух амбијента :

Испитивање таложних материја :


Опрема за узорковање гасова и чађи:
higijena

Опрема за узорковање суспендованих честица PM2,5 и PM10
higijena
higijena

Месечни подаци о квалитету ваздуха за град 


ЧАЧАК

Мерно место
Коста Новаковић
Путеви

Горњи Милановац

Мерно место
Т. Матијевића бр.4

Аутоматска мерна станица/сатни подаци

Архива
2017
2018
2019
2020